Home | Russian Course for Men | Russian Course for Women | Russian Dating Guide

Russian Orthodox Calendar


Following are the important dates and celebrations on the Russian Orthodox Calendar.


January

7th – Christmas (Rozhdestvo Khristovo)
19th – The Epiphany (Bogoyavleniye Gospodne (Kreshcheniye))


February

15th - Presentation of The Lord (Sreteniye Gospodne)


March

10th to 26th April - Post (fasting) period before Easter (Velikiy Post)


April

7th – Lady Day (Blagoveshcheniye Presvyatoy Bogoroditsy)
20th - Palm Sunday (Vkhod Gospoden' v Iyerusalim (Verbnoye Voskresen'ye))
27th - Easter (Paskha Khristova)


May


June

5th - Ascension of the Lord (Vozneseniye Gospodne)
15th - Day of the Holy Trinity (Den' Cvyatoy Troitsy)
23rd to 11th July - Peter's Post period (fasting) (Petrov Post)


July


August

14th to 27th - Assumption Post period (fasting) (Uspenskiy Post)
19th - The Transfiguration of The Lord (Preobrazheniye Gospodne)
28th - Assumption of Our Lady (Uspeniye Presvyatoy Bogoroditsy)


September

21st - Birth of Our Lady (Rozhdestvo Presvyatoy Bogoroditsy)
27th - Triumph of the Cross of Jesus Christ (Vozdvizheniye Zhivotvoryashchego Kresta Gospodnya)


October


November

28th to 6th January - Christmas Post period (fasting) (Rozhdestvenskiy Post)


December

4th - Entrance of Our Lady into the Temple (Vvedeniye vo khram Presvyatoy Bogoroditsy)
[?] Subscribe To This Site

XML RSS
follow us in feedly
Add to My Yahoo!
Add to My MSN
Subscribe with Bloglines